Kontakt : 


Vedúci oddelenia

Andrej Gavač - TURSOFT

Kozmonautov 392/8 

916 01 Stará  Turá 

andrej.tursoft@gmail.com

Telefón: 0905 719 153 

Poradenstvo

Miroslav Petr

Hurbanova 136/2

 916 01 Stará Turá

mirko.petr@seznam.cz

Telefón: 0905 454 923