Andrej Gavač - TURSOFT
Kozmonautov 392/8, 916 01 Stará Turá   www.mapy.sk                        (do 22.8.07: Hurbanova 136/2)
IČO: 37 024 680, IČDPH: SK1020308685
mail: tursofttursoft.sk

VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

Andrej Gavač

mobil: +421-905-719153
   mail: gavac
tursoft.sk

Miroslav Petr
mobil: +421-905-454923
   mail: petr
tursoft.sk