Dispečing UNIGYR OS/2

    Dispečing UNIGYR Insight V6 (pod OS/2) oficiálne podporuje stanice do verzie V6 programových kariet (PAA10.xx-060, PAA2.4HVA-060) a komunikačnú kartu v počítači PLU1.AT01 (driver=ovládač pod OS/2). Po malej úprave funguje aj so stanicami V7.