Komplexné riešenia v oblasti tepelných zariadení (HVAC) viď...

 • poradenstvo
 • návrhy technológií
 • analýzy a riešenia problémových technológií 
 • projekcia
 • dodávky
 • montáž, servis, údržba (vrátane rozvodov vody, kúrenia, klimatizácie a elektro)
 • programovanie MaR
 • školenia

Spracovanie, príprava a úprava vody

 • pitnej
 • chladiacej
 • zvlhčovacej
 • kotlovej
 • vykurovacej
 • technologickej
 • odpadovej

Chemické procesy pre potravinárske a energetické účely

 • rafinácia
 • destilácia
 

Chemické prípravky a činnosti s tým spojené

 • dodávka
 • poradenstvo
 • analýza
 • aplikácia
 • servis